Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

O Dome kultúry

 

 

V Dome kultúry sa pri výbere aktivít a podujatí prispôsobujeme požiadavkám občanov a aktuálnym trendom. Snažíme sa uspokojiť záujmy všetkých vekových kategórií.

Spomedzi pestrej ponuky našich aktivít na poli kultúrno – spoločenského života patria k najpopulárnejším stáliciam oslava Medzinárodného dňa detí, ktorou sa zároveň otvára kultúrne leto v Snine a Dni mesta Snina, a s tým súvisiaci tradičný jarmok. S popularitou za nimi nezaostávajú podujatia ako je Stavanie mája a lampiónový sprievod, Festival dychovej hudby, Mikulášsky program pre deti, či otvorenie zimnej sezóny so slávnostným rozsvietením jedličky a posvätením adventného venca. Vynikajúce renomé majú aj Pivný festival, Deň kroja, Dožinkové slávnosti spolu s podujatím Človek, pes a kôň, ako aj silvestrovská oslava na námestí, kde je program pre dospelých skvelo prepojený s programom pre deti. Nemožno zabudnúť na Gerbócovu literárnu Sninu, autorskú literárnu súťaž celoeurópskeho významu, v ktorej začínajúci autori prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Do súťaže sa zapájajú aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Z mnohých noviniek možno spomenúť Montessori herničky, Karneval pre deti, Vynášanie Moreny, Rodinný festival v historickom parku, Svetový deň remesiel – remeselný jarmok, Kultúrny letný tábor pre deti, Street food fest, Šarkaniáda, a pod. Ako hlavné nóvum,  ktoré získalo u ľudí veľké ohlasy, možno označiť Silvestrovský ples mesta Snina.

Dom kultúry zabezpečuje aj prevádzku kina. V jeho priestoroch sa nachádza Kino Centrum, ktoré sprístupňuje verejnosti filmy rozmanitého druhu a žánru. Pre obyvateľov mesta a okolitých dedín pravidelne premieta aktuálnu ponuku filmov. Novinkou je súkromné kino, kde je možnosť prenajať si kinosálu a navoliť si film podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky.

Tešíme sa na vás a dovidenia u nás .