Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Prenájom priestorov

Krátkodobý prenájom  

Vstupná sála :

 

  vstupvstup

 

Spoločenská sála :

 

spolspol

 

Priestory Kaštieľa v Snine sú k dispozícii na krátkodobý prenájom pre konanie podujatí rôzneho charakteru : 

- semináre, prednášky, školenia, výstavky
- koncerty komorného charakteru

 

Žiadosť o krátkodobý prenájom priestorov v Kaštieli (17.83 kB)
 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina (ceny za krátkodobý prenájom sú uvedené v Prílohe č. 3 od str. 43)

 

Komerčné fotenie v priestoroch kaštieľa :

Cenník poplatku komerčného fotenia v kaštieli

 

Kontakt :

Róbert Jakubec - vedúci TO a  správca kaštieľa