Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Prenájom priestorov

Krátkodobý prenájom  

Vstupná sála :

 

  vstupvstup

 

Spoločenská sála :

 

spolspol

 

Priestory Kaštieľa v Snine sú k dispozícii na krátkodobý prenájom pre konanie podujatí rôzneho charakteru : 

- semináre, prednášky, školenia, výstavky
- koncerty komorného charakteru

 

Žiadosť o krátkodobý prenájom priestorov v Kaštieli (17.83 kB)
 

CENNÍK  VZN 109/2011 o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku v znení doplnkov (úplné znenie) - § 7a

 

Komerčné fotenie v priestoroch kaštieľa :

Cenník poplatku komerčného fotenia v kaštieli

 

Kontakt :

Róbert Jakubec - vedúci TO a  správca kaštieľa