Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Súčasná podoba kaštieľa

V budove kaštieľa sa v súčasnosti nachádza:

  • stála muzeálna expozícia s názvom Ozveny Sniny
  • galerijné výstavy rôzneho zamerania
  • mestská knižnica 

 

Bližšie informácie o kaštieli nájdete vo videu slúžiacom k propagačným účelom kaštieľa v Snine na:

 

 Historický kaštieľ v Snine

 

brožúrka12345zadná strana