Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Cenník poplatkov