Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Ďalšie služby

 

Výlep plagátov

Podmienky a cenník podľa VZN 112/2012.

Mgr. Dominika Petríková - kultúrna referentka / DK

 

Prenájom mobilného pódia a HM

Prenájom mobilného pódia Krátkodobý /krátkodobý/- Podmienky a cenník podľa VZN 109/2011 - §11

Prenájom hnuteľného majetku DK Snina /krátkodobý/- Podmienky a cenník podľa VZN 109/2011-§12

Róbert Jakubec - vedúci TO a  správca kaštieľa

 

 Prihlasovanie na príležitostný trh

Platný odkaz na trhový poriadok pre príležitostný trh, VZN 168/2021 (príloha č. 3 str. 22-26) 

Lenka Hrivňaková - pokladník