Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Prenájom priestorov

Dom kultúry - cenník

Kinosála

kinokinoplan kino

Spoločenská sála

salasala2sala3sala4plan spol

Foyer

ffokjuj

Kultúrno - komunitné centrum OBÝVAČKA

OBÝVAČKAOBÝVAČKAOBÝVAČKA

 

1. krátkodobý prenájom  

Priestory Domu kultúry v Snine sú k dispozícii na krátkodobý prenájom pre konanie podujatí rôzneho charakteru : 

- semináre, prednášky, školenia, výstavky
- koncerty
- plesy  

CENNÍK:

VZN 109/2011 o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku v znení doplnkov (úplné znenie) - § 7

Vnútorná smernica riaditeľky MKOS Snina VS č. 1/2022

 

Žiadosť o krátkodobý prenájom priestorov v Dome Kultúry

 

2. dlhodobý prenájom 

Na základe Zmlúv o nájme nebytových priestorov uzatvorených v zmysle §3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú priestory Domu kultúry v Snine dlhodobo prenajaté nájomcom. 

Kontakt :

Mgr. Daniel Fundák