Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Fotogaléria Dom Kultúry

Foto a videodokumentáciu z podujatí konaných v Dome kultúry v Snine nájdete:

FB stránka:         domkulturysnina

Youtube kanál:   Dom kultúry Snina

Instagram:          domkulturysnina