Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Bankové spojenie

 

ČSOB Banka

SK 89 7500 0000 0040 0909 2640