Menu

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Verejný obstarávateľ:      Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Sídlo:                                   Strojárska 2061/96, 069 01  Snina

IČO:                                     42089697

DIČ:                                     2022907326

Štatutárny zástupca:        Mgr. Diana Turčík - riaditeľka MKOS 

e-mail:                                 diana.turcik@snina.sk

Telefón:                               0907 841 503; 057/762 36 35

Zákazky s nízkymi hodnotami