Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Rekonštrukčné práce

Do 15. januára 1993 kaštieľ využívalo Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Snine. V tom čase bola daná do užívania nová budova učilišťa, kam sa škola presťahovala. Budova kaštieľa bola ako prebytočný majetok ponúknutá na odpredaj.

18. október 1994 / Schválením kúpnej zmluvy medzi SR, Stredným odborným učilišťom poľnohospodárskym v Snine a súkromným podnikateľom Michalom Mergom prešiel kaštieľ do vlastníctva súkromnej osoby.

27. októbra 2009 / Vlastníkom kaštieľa sa stáva Mesto Snina.

November 2011 / Začala kompletná obnova národnej kultúrnej pamiatky.

05. júl 2013 / Kaštieľ slávnostne sprístupnený verejnosti
pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda.


* Informácie o rekonštrukcií kaštieľa si môžete bližšie pozrieť aj na: http://www.youtube.com/watch?v=ydd1TLHusJA

 

* REKONŠTRUKCIA HOSPODÁRSKEJ BUDOVY - MALÝ KAŠTIEĽ: 

- bližšie informácie na: http://www.youtube.com/watch?v=l4EOSFG2lLM&

Dátum vloženia: 20. 1. 2020 11:51
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2020 15:18
Autor: