Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko

Dlhodobý prenájom - TV-SKV, s.r.o., prevádzkovanie kábl. TV a štúdia

Zodpovedá: